Pilipina kalma

Kalma, Pilipinas!

2020.04.01 17:32 700Dragonballs Kalma, Pilipinas!

Hinga muna tayo ng malalim. Pahupain natin ang nag-uumapaw na emosyon natin ngayon dahil sa kapu*******han ng gobyernong to. Sobrang nakaka galit! Pero kailangan nating huminahon at magisip muna. Don't fall for their trap. Ito ang gusto nila, magalit tayo! Ito ang gusto nila para may legit na dahilan na sila para mag declare ng Martila Law. Relaks lang.
Breathe in.......... and breathe out. Kalma, Pilipinas!
submitted by 700Dragonballs to Philippines [link] [comments]